Tagi

, , , , ,

Już wiecie czym jest Kostka Smaku. Już znacie jej historię. Wiecie czym się aktualnie zajmuje. Wiecie jakie formy działalności przyjęło Koło Przyjaciół Biblioteki. I wiecie nawet jak upiec Szarlotkę Mamy Borejko! Ale nie wiecie jeszcze jednego… Dzisiaj zdradzamy całą tajemnicę…

…Blog Kostki Smaku powstał nie bez powodu!

Jest on elementem walki konkursowej – ubiegania się o grant wydawnictwa „Nowa Era”.

www.nowaera.pl/component/projektzklasa7/projekty/pokaz/3132.html

„Projekt z klasą” został ogłoszony przez wydawnictwo „Nowa Era” już po raz siódmy. Skierowany jest do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Walczą w nim najciekawsze, kreatywne, najbardziej interesujące projekty edukacyjne.

img_4392

W czasie walki konkursowej w dniach 1-15 grudnia 2016 prosimy wszystkich swoich Czytelników o oddanie głosu na nasz projekt!

Zasady głosowania

 • W głosowaniu internetowym może wziąć udział Uczestnik, który przed oddaniem pierwszego głosu:
  • wejdzie na stronę konkursu – www.projektzklasa.pl,
  • kliknie przycisk „Głosuj” przy wybranej przez siebie pracy konkursowej,
  • wypełni wyświetlony formularz głosowania podając imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu oraz prawidłowo wpisze wyświetlające się hasło internetowe we wskazane pole,
  • aktywuje link, który zostanie automatycznie wysłany na adres e-mail Uczestnika,
  • zaakceptuje Regulamin głosowania oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu niezbędnym do przeprowadzenia głosowania zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)
 • Kolejne oddanie głosu przez Uczestnika będzie się odbywało poprzez kliknięcie przycisku „Głosuj” przy wybranej pracy konkursowej, podanie adresu e-mail i wpisanie wyświetlającego się hasła internetowego oraz aktywację linku wysłanego na podany adres e-mail.
 • Aktywacja linku przysłanego przez Administratora konkursu jest konieczna przy każdorazowym oddawaniu głosu. Link ten jest aktywny 24 godziny od momentu przysłania. Dopiero aktywacja linku powoduje poprawne oddanie głosu na wybraną pracę konkursową.
 • Uczestnik może oddać tylko jeden głos dziennie na jeden projekt.
 • Uczestnik może wypełnić tylko jeden formularz głosowania, podać tylko jeden adres e-mail i tylko z tego adresu e-mail może oddawać głosy.
 • Nie jest dozwolone oddawanie głosów w imieniu drugiej osoby.
 • W głosowaniu internetowym mogą brać udział także Opiekunowie grup konkursowych oraz członkowie grup konkursowych, o których mowa w regulaminie konkursu „Projekt z klasą” VII edycja.
 • Podanie danych osobowych w formularzu ma charakter dobrowolny jednak niezbędny do przeprowadzenia głosowania. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu, poprawienia, a także do usunięcia swoich danych z bazy.